Voor Nederland betekent de maand september niet alleen de start van de herfst maar ook een nieuw begin van het komende jaar. Ja inderdaad, we hebben het over Prinsjesdag. Op deze dag zijn de nieuwe plannen voor het komende jaar gepresenteerd door het kabinet. Bij Stopel Verzekeringen hebben wij de troonrede ook gevolgd. In dit artikel stippen wij een aantal belangrijke veranderingen aan.

Stijging koopkracht

De plannen van de overheid pakken in ieder geval goed uit voor uw portemonnee. Volgens de miljoenennota gaat iedereen er komend jaar in koopkracht op vooruit. Werkenden het meest. Volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) stijgt het bruto jaarsalaris vanaf € 35.000 met 2 procent of meer. Zit u in de inkomensgroep tot € 22.000 dan wordt er een koopkrachtstijging van 1,4 procent verwacht.

Verbetering heffing en arbeidskortingen

Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt werken lonender. De heffingskorting en arbeidskorting gaan extra omhoog. Hierdoor houdt u over het algemeen meer over van iedere euro die binnenkomt.

De zorgtoeslag stijgt

Heeft u recht op zorgtoeslag? Volgend jaar krijgt u 67 tot 95 euro extra. Alleenstaanden krijgen 67 euro meer per jaar. Gezinnen krijgen 95 euro meer.

Eigen risico

Op dit moment geldt er een verplicht eigen risico van €385 euro. Dit bedrag blijft ook voor 2020 gelijk.

Maximale collectiviteitskorting

Per 1 januari wordt de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering verlaagd van 10% naar 5%. De korting op de aanvullende- en tandverzekering blijft wél gelijk.

(Voorlopig) Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het pensioen persoonlijker en toekomstbestendig. Door het akkoord stijgt de AOW-leeftijd minder snel en komt in 2024 uit op 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen mensen tot aan hun pensioen blijven werken.

Overdrachtsbelasting mogelijk afgeschaft

Bent u al een lange tijd op zoek naar een huis voor uzelf of is uw kind al een langere tijd op zoek, en het wil maar niet lukken? Wie weet komt daar binnenkort verandering in! De overheid onderzoekt namelijk of de overdrachtsbelasting geschrapt kan worden voor starters. In de huidige situatie is een eerste woning kopen voor veel starters financieel niet haalbaar. Op dit moment betaal je nog twee procent, bij een woningprijs van €275.000 komt dit neer op €5.500.

De Energiebelasting

Ook het komende jaar gaat de energiebelasting op gas omhoog. Met 4 cent naar 39 cent per kubieke meter. In 2026 moet deze uiteindelijk uitkomen op 45 cent per kubieke meter. Daartegenover gaat de energiebelasting op elektriciteit iets verder omlaag. Toch moet iedereen er op vooruit gaan het komende jaar. De truc zit in de kosten voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Voor huishoudens gaat deze omlaag. Bedrijven gaan hier juist meer voor betalen. Milieu Centraal verwacht dat de energierekening door deze maatregel gemiddeld met € 100,- daalt. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de hoeveelheid gas en elektriciteit die een gezin gebruikt. Gezinnen die extreem veel gas gebruiken, zullen er financieel niet op vooruit gaan.

Overige aanpassingen

  • Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald.
  • Het kabinet stimuleert vanaf volgend jaar de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s. Daarvoor stelt het kabinet van 2020 tot 2024 € 100 miljoen beschikbaar.
  • Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat daar loonheffingen over betaald hoeven te worden.

Heeft u vragen over de veranderingen voor 2020?

Neem dan gerust contact met mij op. Dit kan telefonisch via 0546 – 745 220 of per e-mail via particulier@stopel.nl.