0546 480 180

Is mijn tractor verzekerd tijdens demonstraties?

Een onzekere toekomst voor boeren, stilgelegde bouwprojecten en bevroren uitbreidingsplannen. Het is chaos sinds de stikstofcrisis. Ondernemers uit verschillende sectoren worden getroffen, waaronder boeren en bouwers.

Wat is er mis met stikstof?

Maar liefst 78% van de lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar vormen van stikstof zoals stikstofoxiden en ammoniak zijn dat wel. Door een teveel aan deze stoffen rukken bramen, grassen en brandnetels op en raken kwetsbare plantensoorten in de verdrukking. Hierdoor neemt de biodiversiteit af. Uit het verkeer, de huishoudens en industrie komen ook stikstofoxiden vrij. Een teveel aan stikstofoxiden is schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met longklachten en astma hebben er last van (bron RIVM).

Welke sectoren krijgen te maken met noodmaatregelen?

De noodmaatregelen van het kabinet richten zich vooral op de veehouderij, mobiliteit en de bouwsector. Bij het beoordelen van de activiteiten wordt rekening gehouden met de ligging. Hoe dichter bij een Natura-2000 gebied, hoe belangrijker het verminderen van de uitstoot is. Daarnaast stelt het kabinet 500 miljoen euro beschikbaar om te investeren in natuurherstel, zoals bijvoorbeeld klimaatbossen en extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

Mag u tegen de maatregelen demonstreren?

In Nederland heeft gelukkig iedereen het recht om te demonstreren. In welke vorm, waar en wanneer het protest gebeurt mag iedereen ook zelf bepalen. U mag dus zeker demonstreren tegen deze maatregelen.

Hoe bent u verzekerd tijdens een demonstratie?

Zoals u vast al gelezen heeft, kunnen de spanningen tijdens demonstraties hoog oplopen. De kans op ongelukken is dan ook sterk aanwezig. De hoogste tijd om even stil te staan bij de vraagt of u tractor wel verzekerd is tijdens deze demonstraties.

Vaak biedt uw bestaande tractorverzekering geen dekking voor schade wanneer de tractor niet zakelijk wordt gebruikt. Deelname aan carnavalsfeesten, jaarmarkten, demonstraties en ander soortgelijke evenementen worden nog steeds niet beschouwd als zakelijk gebruik.

Gaat er tijdens een demonstratie iets mis waardoor u met uw tractor bijvoorbeeld letsel toebrengt aan een van de omstanders, dan zal uw verzekeringsmaatschappij het slachtoffer schadeloos moeten stellen, maar de schade vervolgens op u gaan verhalen. Dergelijke schades kunnen oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s, waardoor zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar kan komen.

Wilt u deelnemen aan demonstraties of andere optochten?

Neem dan eerst contact met ons op en informeer naar uw dekking. In sommige gevallen is dekking mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij carnavalsoptochten. Ook zijn er bij uitzondering enkele verzekeraars die dekking bieden tijdens demonstraties.

 

Meer vacatures

Contactformulier

Onderdeel van

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur