0546 480 180

Brede Weersverzekering in 2020 goedkoper

Nederland heeft de laatste jaren steeds vaker te maken met extreme regenval in korte periodes. Ook is er in bepaalde regio’s van ons land steeds vaker sprake van extreme droogte. Landbouwminister Carola Schouten formuleerde het zo: “De droogte van de afgelopen zomers heeft ons allemaal geraakt. Ik wil ervoor zorgen dat boeren zich beter kunnen beschermen tegen financiële verliezen bij een slechte oogst door extreem weer.”

Wat is een Brede Weersverzekering?

Een Brede Weersverzekering dekt het financiële verlies dat kan ontstaan door schade aan uw gewassen als gevolg van natuurrampen en/of ongunstige weersomstandigheden. Op deze manier wordt het financiële risico van een grote schade door regen, droogte (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel en brand door bliksemslag op een duidelijke manier opgevangen.

Twee maatregelen

De minister heeft twee maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat agrariërs zich makkelijker kunnen verzekeren:

Vrijstelling van assurantiebelasting

De premies voor de Brede Weersverzekering zijn vanaf dit jaar vrijgesteld van assurantiebelasting. Dat scheelt 21 procent. Het afsluiten van een Brede Weersverzekering is hierdoor een stuk goedkoper geworden.

De schadedrempel gaat omlaag

Daarnaast maakt de minister het mogelijk dat boeren eerder een schade uitkering kunnen ontvangen voor een slechte oogst door weersomstandigheden. Tot 2020 mocht de gesubsidieerde brede weersverzekering pas uitkeren als meer dan dertig procent van de oogst was beschadigd. Dat percentage is verlaagd naar twintig procent.

Subsidie

Bovendien kunt u net als andere jaren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie aanvragen voor de percelen die u wilt verzekeren. Dat kan van 1 maart tot en met 15 mei 2020. De subsidie kan maximaal oplopen tot 63,7 procent van de premie. Om subsidie te krijgen moet de polis van de verzekeraar zijn goedgekeurd door de RVO. De brede weersverzekering dekt alleen schade aan gewassen, niet die aan gebouwen of kassen. Daarvoor bestaan andere verzekeringen.

Heeft u vragen?

Of wilt u meer informatie over de Brede Weersverzekering? Neem dan gerust contact met mij op via 0546 745 213 of stuur een mail naar zakelijk@stopel.nl.

Frank Baas
Adviseur bedrijven

Bron: Adfiz

 

Meer vacatures

Contactformulier

Onderdeel van

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur