0546 480 180

We hebben de belangrijkste en meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

1. Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer uw bedrijf inkomsten misloopt door een virus is er sprake van bedrijfsschade. Dit risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade. Dat is hier niet het geval.

2. Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

3. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, ook hiervoor is de oorzaak van de ziekte niet relevant.

4. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

5. Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

6. Ik ben zzp’er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja.

7. Ik ben zzp’er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

8. Mijn werknemer is ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik hiervoor als werkgever aansprakelijk gesteld worden?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet aangetoond kunnen worden dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

9. Welke maatregelen kan ik zelf nemen om het risico dat het coronavirus zich via mijn bedrijf verspreidt te verkleinen?

De rijksoverheid geeft hiervoor praktische tips. Deze kunt u hier kunt vinden.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via 0546 480 180 of stuur een mail naar info@stopel.nl. Wij helpen u graag verder.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Meer artikelen

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens Een praalwagenverzekering is een essentiële overweging voor iedereen die betrokken is bij de creatie en...

Contactformulier

Onderdeel van

Over ons

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur