0546 480 180

Werkgeversorganisaties en de overheid discussieerden al jaren over de verplichting voor vooral kleine ondernemers om bij ziekte van een werknemer het salaris twee jaar door te betalen. Aan deze discussie kwam eind vorig jaar een einde. De oplossing luidt: de loondoorbetalingsplicht van twee jaar blijft gehandhaafd, maar de werkgever wordt bij verzuim op alle fronten geholpen bij de re-integratie van zijn zieke medewerkers. Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met werkgeversorganisaties en de overheid afspraken gemaakt en vanaf 2020 komt er een nieuwe verzuimverzekering die dit gaat regelen.

Wat houdt de MKB Verzuim-ontzorg Verzekering in?

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een nieuw soort verzuimverzekering met een alles-in-een-verzuimoplossing. Met deze verzekering krijgt u als ondernemer volledige ondersteuning bij verzuim en re-integratie van uw medewerkers. Op deze manier worden de financiële risico’s van langdurig ziekteverzuim opgevangen en wordt u geholpen bij de loondoorbetaling van zieke werknemers. Hierbij is het uitgangspunt maximaal ontzorgen met professionele hulp van de casemanager.

Voor wie?

De verzekering is vooral bedoeld voor kleine ondernemers. Deze groep MKB ondernemers heeft geen tot weinig tijd om zich te verdiepen in wet- en regelgeving over verzuim en re-integratie. Ook worstelt deze groep bij een langdurig zieke vaak met de stappen die gezet moeten worden om een langdurig zieke te laten re-integreren. Als de stappen niet op de juiste momenten gezet zijn, loopt het bedrijf het risico dat een zieke werknemer langer doorbetaald moet worden.

Wat is er precies geregeld in dit nieuwe product?

 • Loondoorbetaling bij ziekte
  Wanneer u werknemer arbeidsongeschikt is, moet u het loon de eerste twee jaar doorbetalen. Met de MKB Verzuim-ontzorgverzekering worden deze kosten voor u betaald en draait u niet voor deze kosten op.
 • Een goede arbodienst
  Bij deze verzekering is een goede arbodienstverlening meeverzekerd.
 • Een professionele casemanager
  U kunt rekenen op een professionele casemanager die de juiste stappen zet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en het gehele verzuimtraject begeleidt.
 • Interventievergoeding
  U ontvangt een volledige vergoeding van interventies die noodzakelijk zijn voor de re-integratie.
 • Poortwachtergarantie
  Heeft u de adviezen rondom de verzuimbegeleiding en re-integratie goed opgevolgd, maar komt er toch een boete van het UWV? Geen zorgen, deze boete wordt van u overgenomen.
 • Financiële grip
  Uw premie wordt anders vastgesteld waardoor u geen grote schommelingen in de premie krijgt.
 • Administratief gemak
  U hoeft de ziekmelding maar één keer door te geven en er zijn koppelingen mogelijk met een salarispakket.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan contact op met onze specialisten inkomensverzekeringen Esther Oldenhof en/of Gerdia Meulman. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0546-480 180 en informeren u graag over de mogelijkheden van verschillende verzekeraars.

Meer artikelen

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens Een praalwagenverzekering is een essentiële overweging voor iedereen die betrokken is bij de creatie en...

Contactformulier

Onderdeel van

Over ons

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur