0546 480 180

Eerder dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans door de Tweede en Eerste kamer goedgekeurd. In deze wet staan maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en de financiering van de WW. In dit artikel de belangrijkste aanpassingen.

Flexibele Arbeid

De wettelijke wijzigingen die in 2015 zijn ingegaan (Wet Werk en Zekerheid) hadden het doel de ongelijkheid tussen vaste en flexibele arbeidscontracten te verkleinen. Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad en draait de WAB dit deels terug. Zo wordt de maximale duur van de ketenbepaling teruggedraaid van 24 naar 36 maanden (zoals het voor 2015 ook was). Er ontstaat een vaste arbeidsovereenkomst als meerdere tijdelijke arbeidscontracten een periode van 3 jaar overschrijden. Het maximum aantal tijdelijke contracten blijft 3. Als binnen 3 jaar een vierde contract wordt aangeboden, dan is dit automatisch een vast contract.

Ook wordt het weer mogelijk om de periode tussen twee tijdelijke contracten te verkorten naar 3 maanden in plaats van 6. (Wanneer de aard van de werkzaamheden dit noodzakelijk maakt. Dit is nu alleen bij seizoensarbeid.)

Ontslagrecht

Vanaf de eerste dag van het dienstverband gaat het recht op transitievergoeding gelden en niet pas na 24 maanden. Bij ontslag krijgt dus iedereen vanaf 2020 een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De hogere opbouw van de transitievergoeding na 10 jaar dienstverband verdwijnt.

Voor werkgevers wordt het gemakkelijker om iemand te ontslaan omdat meerdere redenen voor ontslag bij elkaar mogen worden opgeteld, onder voorwaarden. Hierdoor is er sneller 1 totale zwaarwegende reden voor ontslag (cumulatiegrond).

Daarnaast worden werkgevers op verschillende manieren tegemoet gekomen in de door hen betaalde transitievergoeding.

WW

Werkgevers betalen de WW premie. Met de komst van de Wab per 01-01-2020 zal voor werknemers met een flexibel arbeidscontract een hogere premie moeten worden betaald dan voor werknemers met een vast contract. Ook deze wijziging zal naar verwachting meer balans tussen vast en flex teweeg brengen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze wijzigingen of wilt u meer informatie m.b.t. uw personeelsverzekeringen? Neem dan gerust contact met mij op. Dit kan telefonisch via 0546 745 208 of per e-mail via inkomen@stopel.nl

Meer artikelen

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens Een praalwagenverzekering is een essentiële overweging voor iedereen die betrokken is bij de creatie en...

Contactformulier

Onderdeel van

Over ons

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur