0546 480 180

Wat is een garageverzekering?

De garageverzekering combineert diverse verzekeringen met elkaar. Op deze manier wordt een totaaloplossing voor elke garagist gecreëerd. De welbekende algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering én aanvullende verzekeringen. Een garageverzekering is dan ook een complexe verzekering waarbij maatwerk van toepassing is. Kortom: de garagepolis is dé motor van het garagebedrijf of landbouwmechanisatiebedrijf!

Voor wie?

Niet alleen garagebedrijven kunnen in het garagepakket worden verzekerd, ook landbouwmechanisatiebedrijven behoren tot de doelgroep van dit product. Voor het gemak schrijven wij hier verder even over garagebedrijf in de algemene zin.

Wat zijn de mogelijkheden?

Er liggen behoorlijk wat risico’s op de loer. Een ongeluk zit in een klein hoekje. De eigen voertuigen kunnen betrokken raken bij een aanrijding, medewerkers kunnen letsel oplopen of een auto van de klant loopt schade op binnen het garagebedrijf. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. De garageverzekering beschermt het bedrijf tegen de financiële gevolgen van veel risico’s. Onder andere dekt een dergelijke polis de schade die is toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf zelf of van haar klanten), schade aan motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Ook is de handelsvoorraad te verzekeren en kunnen privé voertuigen als bedrijfseigenaar worden meeverzekerd op deze maatwerkpolis.

Het garageproduct kent vele dekkingen, waarvan een aantal essentiële hieronder benoemd en beschreven worden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Schade waarvoor het garagebedrijf aansprakelijk is. De schade, veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders, welke uit hoofde van het bedrijf veroorzaakt is door medewerkers of eigenaren.

Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM)

De wet schrijft voor dat iedere persoon (particulier of rechtspersoon) die een kenteken op naam heeft staan, het voertuig minimaal WA dient te verzekeren. Denk aan de eigen personenauto, de servicebus of de leenauto voor relaties die hun auto ter reparatie of onderhoud aanbieden. Maar ook de ‘groene plaat’ oftewel het handelaarskenteken dient minimaal WA verzekerd te zijn. De groene plaat is van belang wanneer er bijvoorbeeld proefritten worden gemaakt. Hierdoor is de verplichte WA dekking keurig netjes geregeld!

Cliëntobjectendekking

Dekking voor schade aan voertuigen van klanten in de tijd dat de auto aan het bedrijf is toevertrouwd voor onderhoud/reparatie of consignatie. Deze dekking is secundair, wat inhoud dat de verzekering van de voertuigeigenaar altijd voorgaat. Is daar geen dekking op aanwezig voor de geleden schade? Of heeft de voertuigeigenaar financieel nadeel hierdoor? Dan kan dit onder deze dekking geclaimd worden. Dat voorkomt een vervelende discussie!

Cascodekking

Met deze dekking worden zowel de eigen voertuigen en de voertuigen die het garagebedrijf verkoopt (de handelsvoorraad) casco verzekerd. Bijkomend en heel belangrijk voordeel: wanneer de handelsvoorraad casco is verzekerd, is automatisch het cascorisico voor rijden onder de groene plaat ook afgedekt!

Rechtsbijstand

Betalingsproblematiek met relaties? Leveranciers die niet uitleveren? Of schade door een ander toegebracht en dit dient te worden verhaald op de schuldige partij? De rechtsbijstandsverzekering hoort ook zeker bij de essentiële dekkingen in het garagepakket.

Het belang van maatwerk

Bij Stopel kennen wij onze garage eigenaren en hun medewerkers als hardwerkende, gemotiveerde en vooral gepassioneerde vakmensen. Ondanks alle zorgvuldigheid die vooraf in acht kan worden genomen, komen schades onherroepelijk voor. De impact van een schadegeval kan behoorlijk zijn, ook al is deze nog zo onvoorzien. Deze kunnen zelfs de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen! Dat is één van de redenen waarom wij preventieve maatregelen zo belangrijk vinden.

Binnen Stopel is op al deze gebieden behoorlijk veel ervaring opgebouwd de voorbije 25 jaar. Geen enkel garagebedrijf is hetzelfde en vanuit onze ervaring bieden wij louter maatwerkoplossingen. Volledig afgestemd op uw wensen en risico’s is het van belang een zo goed mogelijk pakket samen te stellen. Hiermee voorkomt u teleurstellingen en onnodige hoge voor- of na verrekeningen.

Heeft u vragen?

Of wilt u meer weten? De details van de mogelijkheden bij Stopel lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek. Neem gerust contact met ons op via 0546 480 180 of kijk hier voor meer informatie

Meer artikelen

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens Een praalwagenverzekering is een essentiële overweging voor iedereen die betrokken is bij de creatie en...

Contactformulier

Onderdeel van

Over ons

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur