0546 480 180

Als adviseur ondersteun ik vaak werkgevers die even niet meer weten hoe het ook alweer zit met het melden van een zieke werknemer. Bij wie moet ik de melding doen? En wat mag ik vragen aan een zieke werknemer? Met de komst van de AVG is het er niet gemakkelijker op geworden… 6 tips om u op weg te helpen!

1. Zorg voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk verplicht om een basiscontract te hebben voor arbodienstverlening. Zorg ervoor dat u dit in elk geval op orde hebt.

2. Weet waar u verzuim moet melden

Voor werkgevers met een ziekteverzuimverzekering en een daarmee samenwerkende arbodienst was voorheen ziekmelding naar óf de verzekeraar óf de arbodienst vaak voldoende. De partijen onderling zorgden voor doorkoppeling van de gegevens. Met de komst van de AVG doet de werkgever er verstandig aan om de zieke werknemer te melden bij de arbodienst waarbij men is aangesloten én bij de verzuimverzekeraar. Met de AVG zijn ook deze bedrijven erg voorzichtig geworden met het opslaan, gebruiken of aan elkaar doorgeven van persoonlijke gegevens.

3. Meld verzuim zo snel mogelijk

Zo loopt u als werkgever het minste risico dat een aantal dagen van het verzuim buiten de dekking van uw ziekteverzuimverzekering valt. Of dat er vertraging ontstaat in het opvolgen van de vereisten uit de Wet verbetering poortwachter. Waaruit voor u weer een sanctie kan voortvloeien.

4. Vraag de werknemer niet naar de aard en oorzaak van de ziekte

De werknemer heeft recht op privacy. Het is daardoor wettelijk niet toegestaan als werkgever te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte van de werknemer. Alleen de arbodienst of de bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.

5. Vraag de werknemer alleen naar noodzakelijke informatie

Als werkgever mag u alleen vragen naar informatie die nodig is om te beoordelen of er sprake is van loondoorbetalingsverplichting. U mag het volgende wél vragen bij de ziekmelding:

  • op welk telefoonnummer of (verpleeg)adres de werknemer te bereiken is;
  • wat de vermoedelijke duur van het verzuim is;
  • welke lopende afspraken en werkzaamheden er zijn;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke bepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Let op! Door gericht vragen te stellen aan de arbodienst of bedrijfsarts over de mogelijkheden en beperkingen, kunt u met de werknemer overleggen welke werkzaamheden er nog wél verricht kunnen worden. Een praktijkmedewerker zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij het uitwerken van procedures.

6. Vraag een Ziektewetuitkering aan wanneer er sprake is van een vangnetbepaling

De Ziektewetuitkering is meestal 70% tot 100% van het dagloon. De aanvraag voor een Ziektewetuitkering dient u in bij het UWV. U hoeft de werknemer dus niet aan te melden bij de ziekteverzuimverzekeraar. Wel meldt u de werknemer bij de arbodienst en eventueel bij de WGA-hiaat aanvullingsverzekering.

Heeft u vragen over het ziekmelden van uw werknemer?

Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord.

Meer artikelen

Wat te doen bij autoschade?

Wat te doen bij autoschade?

Wat te doen bij autoschade? Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een paaltje geraakt? Steen op de voorruit? Misschien heeft u een aanrijding gehad...

Contactformulier