0546 480 180

De Eerste Kamer heeft begin juni tegen het voorstel gestemd van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om per 1 januari 2025 asbestdaken te verbieden. Er is dus geen harde deadline meer voor het saneren van uw asbestdak.

Nieuwe wetgeving dit najaar

Dat het verbod van de baan is betekent nog niet dat u asbest de komende jaren zomaar kunt laten liggen. In het najaar zal de staatssecretaris met een nieuwe wetgeving komen.

Veranderingen in verzekeringsland

Ook verzekeringsmaatschappijen hebben zich gebogen over het asbest-vraagstuk. We zien de laatste jaren dat de maximumvergoedingen jaarlijks dalen bij veel verzekeraars. Meestal is een aparte milieuschadeverzekering noodzakelijk en in veel gevallen stijgen de premies. Geregeld merken we dat sommige locaties met asbestdaken helemaal niet meer te verzekeren zijn. Ook zien we locaties waarop bepaalde gebouwen niet verzekerd zijn, terwijl deze gebouwen vaak een groot risico vormen door de asbesthoudende dakbedekking.

Er is dus een duidelijke verandering gaande rondom het verzekeren van panden met asbesthoudenddak. Is er op het dak van uw boerderij, schuur of loods asbest verwerkt? Dan is het vooral belangrijk om goed te kijken hoe u verzekerd bent. Wat wordt er bijvoorbeeld uitgekeerd bij storm of brandschade, aan welke voorwaarden moet u zelf voldoen en welke risico’s loopt u?

Zijn asbestdaken nog te verzekeren na 2025?

Wat de consequenties na 2025 precies zijn voor de verzekerbaarheid van gebouwen is nog niet zeker. Het verzekeren van gebouwen met asbestbedekking zal naar verwachting lastig blijven. Elke verzekeraar pakt dit anders aan. Wilt u precies weten hoe het zit met uw verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u een precieze uitleg over hoe het zit en wat u vergoed krijgt.

Wat kunt u doen?

Asbestdaken blijven een groot dilemma waar veel ondernemers en particulieren mee zitten. Het is belangrijk om dit mee te nemen in uw plannen voor de toekomst. We hopen natuurlijk dat uw bedrijfspand geen schade oploopt, maar mocht er toch iets gebeuren waardoor u schade lijdt, dan wilt u wel goed voorbereid zijn. Onverwacht voor hogere kosten komen te staan is natuurlijk niet de bedoeling.

Blijf goed op de hoogte van uw polisvoorwaarden

Het verzekeren van asbesthoudende daken blijft ingewikkeld. Daarom is het van belang dat u de huidige polisvoorwaarden van uw verzekeraar doorleest. Wat is wel verzekerd en wordt vergoed en wat niet? En in welke mate verandert dit in de loop van de tijd.

Stel een plan op voor de saneringen

Vroeg of laat moeten de asbesthoudende golfplaten verwijderd worden. Wanneer het duidelijk is dat er gesaneerd gaat worden, is de volgende stap om goed te bekijken of er fiscale voordelen te behalen zijn en van welke subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.

Los van bovenstaande is het ook goed om in de afwegingen mee te nemen dat bij een eventuele brand of andere calamiteit een bedrijf waar asbest aanwezig is, enkele weken niet toegankelijk is. Zeker voor bedrijven met directe afnemers is dit een belangrijke factor. Het afbreukrisico van uw klanten en de gevolgschade die zij leiden, is vaak niet te verzekeren.

Heeft u vragen?

Of wilt u van gedachten wisselen om een goede afweging te kunnen maken voor het saneren van asbest of heeft u vragen over hoe u verzekerd bent? Neem dan gerust contact met mij op. Dit kan telefonisch via 0546 – 745 213 of per e-mail via zakelijk@stopel.nl.

Meer artikelen

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens

Een WA-verzekering voor praalwagens Een praalwagenverzekering is een essentiële overweging voor iedereen die betrokken is bij de creatie en...

Contactformulier

Onderdeel van

Over ons

Service en contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur