Alle landbouw- en bosbouwtractoren hebben vanaf 1 januari 2017 een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. Ook zal per 20 mei 2018 de APK-plicht worden ingesteld voor tractors die harder kunnen dan 40 km/uur.

Voor welke voertuigen geldt dit?

De kentekenplicht zal gelden voor alle tractoren en mobiele voertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 voertuigen en landbouwaanhangers (150.000) waarmee 40 km/uur gereden gaat worden.

Welke voertuigen zijn uitgesloten?

De voertuigen die zijn uitgezonderd voor het op 1 juli 2015 ingevoerde T-rijbewijs, zoals straatveeg- en maaimachines smaller dan 1.30 meter, zijn ook uitgezonderd voor het T-kenteken. Daarnaast zijn voor de kentekenplicht alle tractoren en MMBS’en met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 km/uur uitgezonderd. Hier gaat het bijvoorbeeld om wegenbouwmachines of hoogwerkers.

Snelheid en veiligheid

Met de invoering van het zogenaamde T-kenteken kan voor snelle tractoren een snelheidsverhoging worden doorgevoerd naar 40 km/uur, op wegen waar dat volgens de wegbeheerder veilig is. Voor tractoren geldt momenteel nog een snelheidslimiet van 25 km/uur.

Met het kenteken wordt ook de handhaving vereenvoudigd. De politie kan aan de hand van het kenteken beter optreden bij gevaarlijk rijgedrag, en controleren of het voertuig verzekerd is, wat het maximum laadvermogen is, en of de tractor een ontheffing heeft om op een bepaalde weg te mogen rijden. De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.

Verplichte APK

Met de invoering van de kentekens kan de APK voor landbouwvoertuigen in Nederland makkelijker worden ingevoerd. De Europese Unie stelt dit per 20 mei 2018 verplicht voor landbouwvoertuigen die sneller dan 40 km/uur rijden. Daarnaast moeten tractoren tweejaarlijks worden gekeurd en blijven landbouwvoertuigen vrijgesteld van wegenbelasting.