Nederland enige land zonder kentekenplicht voor landbouwvoertuigen

De Tweede Kamer stemt tegen de invoering van kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen, maar wel voor een snelheidsverhoging naar 40 km/uur. Nederland blijft daarmee het enige land in Europa dat geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen heeft. Veel Nederlandse organisaties vinden het logisch dat voertuigen die qua grootte en gewicht vergelijkbaar zijn met vrachtauto’s voorzien worden van een kenteken. Maar nu de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel is, blijven landbouwvoertuigen naast het anoniem deelnemen aan verkeer ook anoniem wat betreft hun technische eigenschappen.

Zonder een kenteken blijft de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen vooralsnog 25 km/uur. Hoewel de Tweede Kamer door middel van moties heeft gestemd voor snelheidsverhoging naar 40 km/uur, gaat dit niet zonder meer gebeuren. Minister Schultz van Haegen is altijd duidelijk geweest over haar standpunt dat een kenteken dé voorwaarde is om 40 km/uur te mogen rijden.

De snelheidsverhoging had wegbeheerders de mogelijkheid geboden om landbouwvoertuigen op rondwegen en doorgaande wegen af te wikkelen. Nu blijft het landbouwverkeer gedwongen door kernen van dorpen en steden rijden.

Inmiddels heeft een werkgroep van wegbeheerders, gebruikers van landbouwvoertuigen, TLN en Fietsersbond en onder leiding van CROW een afwegingskader voor toelating van landbouwvoertuigen op wegen opgesteld. Dit afwegingskader is gebaseerd op het feit dat de maximumsnelheid naar 40 km/uur zou gaan. Zonder het kenteken komt er nu geen nieuw toelatingsbeleid van wegbeheerders voor landbouwvoertuigen en kan de verkeersveiligheid omtrent landbouwvoertuigen niet worden verbeterd.