Volgens het kabinet wel!

In 2019 gaat 96% van de huishoudens er in koopkracht op vooruit. Onderaan de streep hebben huishoudens gemiddeld 500,= euro meer te besteden. Werkenden profiteren het meest. Wat het voor u betekent, kunt u vaststellen via de koopkrachtberekenaar van het Nibud. De miljoenennota  en belastingplan 2019 draaien om vertrouwen in de toekomst. De belangrijkste punten zetten wij voor u op een rij:

Inkomen

  • Koopkrachtverbetering door stapsgewijs naar 2 belastingschijven. 1e schijf tot 68.507,= met een tarief van 37,05% in 2021. > 68507,= wordt dan belast met 49,5%. Daarnaast worden een aantal heffingskortingen verhoogd waardoor u netto meer overhoudt.
  • Het lage BTW tarief gaat van 6% naar 9% in 2019. Boodschappen worden daardoor duurder, maar ook de kapper en de schoenmaker. Deze maatregel heeft overigens geen invloed op uw verzekeringspremie.

Wonen

  • Afbouw hypotheekrente gaat door en er volgt een verlaging van het eigenwoningforfait.

Vermogen

  • De belastingheffing in box 3 blijft vooralsnog ongewijzigd. In 2019 wordt er nog niet gerekend met de werkelijke rente.

Ondernemen

  • Het vennootschapsbelastingtarief wordt geleidelijk verlaagd naar 16%/22,25% in 2021. (Nu 20%/25% voor schijf 1 en 2).
  • De Energiebelasting op elektriciteit daalt, het gebruik van aardgas wordt duurder.

Wilt u meer lezen?

Vraag dan via inkomen@stopel.nl onze bewaarspecial Prinsjesdagwijzigingen 2018 aan.

De komende weken zullen we op onze website meer achtergronden en uitwerkingen publiceren.