Door de wijziging moet de te betalen belasting in box 3 beter aansluiten bij het daadwerkelijke rendement/rente over je spaargeld. Er komt een heffingsvrij inkomen van €400 per persoon. De staatssecretaris verwacht dat circa 1,35 miljoen mensen straks helemaal geen belasting meer in box 3 betalen.

Wie betaalt de rekening?

Er wordt geen geld weggegeven. De opbrengsten moeten voor de overheid gelijk blijven. Daarom worden de beleggingen straks hoger belast. Vooral beleggen met geleend geld wordt minder aantrekkelijk gemaakt. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de waarde van het vastgoed en de hoogte van de schuld.

Spaarders van 2022

In het voorstel wordt straks voor het eerst gerekend met de werkelijke verhouding tussen je spaargeld, beleggingen en schulden. Je gaat belasting betalen over de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over dit spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente en daardoor ook vele malen lager is dan dat op beleggingen.

Wat betekent dit voor je portemonnee?

Het spaarbedrag waar geen belasting over wordt betaald blijft gelijk: € 30.846,-. Spaar je boven dit bedrag? Dan wordt op een nieuwe manier bepaald hoeveel rendement je maakt. Dit zijn de veranderingen op een rij:

Bron: Rijksoverheid