De stroombehoefte in combinatie met het vele beschikbare dakoppervlak maken zonnepanelen een aantrekkelijke en rendabele investering voor agrariërs. Daarnaast hebben deze kavels vaak ook een gunstige ligging voor het opwekken van zonne-energie. Ik ben in dit geval zeker voorstander van de aanschaf van zonnepanelen. Maar, pas als de eerste opbrengsten zichtbaar worden denkt men na over een verzekering. Dat is wat aan de late kant. Het verzekeren van gebouwen waarop zonnepanelen liggen wordt namelijk steeds moeilijker.

Er worden hoge eisen gesteld

Zonnepanelen zijn steeds vaker de oorzaak van brand of andere schades. Dat is ook de reden dat steeds meer verzekeraars bezwaren hebben om gebouwen te verzekeren waarop zonnepanelen zijn gemonteerd. Verzekeraars stellen hoge eisen aan het verzekeren van gebouwen met zonnepanelen. Daarom geef ik u in dit artikel 5 tips.

1. De eisen aan dakisolatie

Vooral aan dakisolatie stelt de verzekeraar specifieke eisen. Wij adviseren uitsluitend gebruik te maken van moeilijk brandbare dakisolatie, denk aan PIR met een FM certificaat of minerale wol.

2. Zonnepanelen zijn steeds vaker de aanleiding van brand

De inverter is het meest brandgevaarlijke onderdeel van een zonnepaneleninstallatie. Laat uw zonnepanelen daarom plaatsen in een omgeving die niet brandgevaarlijk is.

3. Sluit PV-installaties aan op een eigen groep of groepenkast

PV-installaties moeten op een eigen groep of groepenkast aangesloten worden, aangelegd volgens de regels van NEN 1010, Nederlands Technische Afspraak NTA 8013 en de Nederlands Europese norm NEN-EN 62446. Kabels mogen niet langs scherpe delen het gebouw ingaan en ook niet los op het dak komen te liggen.

4. Zonnepanelen verzwaren het dak

Laat daarom uw constructeur een controleberekening van de draagsterkte van het dak opstellen gebaseerd op de nieuwe situatie. Versterk, indien nodig, uw dak.

5. Laat u vroegtijdig adviseren

Bent u van plan zonnepanelen te plaatsen? Neem vrijblijvend contact met mij op via 0546 – 480 180 en laat u vroegtijdig adviseren over de verzekeringseisen. Ik help u graag verder.