Sommigen zijn er heel duidelijk over. Zij vinden dat er geen beroep op de overheid kan worden gedaan. Soms is het een paar jaar echt boerenweer en soms zit het een paar jaar tegen. Daar moet je rekening mee houden door een buffer aan te houden.

Moeilijke discussie

Maar als je net een paar jaar een slechte melkprijs hebt gehad, staat je rekening rood”, brengt iemand er tegenin. ”Dan heb je geen buffer. Of je zit in de problemen met een veel te grote stal, omdat je te weinig fosfaatrechten hebt. Hoe wil je dat dan oplossen?

Je kunt toch niet verdedigen dat je regionaal boeren financieel gaat steunen?

Ook dat is ondernemersrisico”, houdt een ander vol. ”Bovendien is niet een groot aantal boeren die echt in de problemen komen. Het is hier in het Oosten veel droger dan in de rest van Nederland. Je kunt dan toch niet verdedigen dat je regionaal boeren financieel gaat steunen? Aan de hand van wat voor criteria doe je dat? En doe je hetzelfde als hagelbuien een oogst vernielen? Kortom, een slechtweerverzekering die door alle Nederlanders samen wordt betaald. Dat mag je toch niet verwachten?

Veehouders die al zwaar zitten, kunnen nu de genadeklap krijgen

Een moeilijke discussie. Aan de ene kant is het moeilijk te verdedigen, maar sommigen bekijken het meer vanuit de sociale hoek. “Veehouders die al zwaar zitten, kunnen nu de genadeklap krijgen”, zeggen ze. “Er worden al zo veel zwakkere groepen in de maatschappij geholpen. Daar kunnen best wel wat veehouders bij, die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt.

Tijdelijk regelgeving aanpassen

Zoeken naar mogelijkheden om de regelgeving aan te passen aan onvoorziene omstandigheden. Zoals vorig jaar het verlengen van de uitrijperiode. Dat is een effectieve maatregel, die verlichting geeft. Zo zijn er wel meer knellende regels te bedenken, die verruimd kunnen worden. Ook al is het maar tijdelijk.

Helaas kunnen wij ook niets veranderen aan de droogte in bepaalde stukken van Nederland. Wat wij wel kunnen is meedenken met en eventuele oplossingen aandragen. Denk in dit geval aan een brede weersverzekering waar dergelijke zaken op verzekerd zijn. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.