Welke mogelijkheden zijn er om zelf extra pensioen op te bouwen?

Natuurlijk ontvangt iedere Nederlander op de steeds veranderende AOW- leeftijd een basispensioen (1e pijler). En veel werknemers bouwen via hun werkgever aanvullend pensioen op (2e pijler). Is dit niet het geval of is de pensioentoezegging beperkt, dan ligt het voor de hand dat u zelf wat wilt regelen. (3e pijler).

Zelf sparen voor later via Lijfrente en Banksparen

Via een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening kan belastingtechnisch voordelig een spaarpotje worden opgebouwd. Dit kan middels een eenmalige storting of bijvoorbeeld een inleg per maand. Op basis van Sparen of Beleggen. U zult op pensioendatum of onder bepaalde voorwaarden eerder, het bijeen gespaarde vermogen in termijnen uitgekeerd krijgen van de door u gekozen bank of verzekeraar. Wij als adviseur kunnen u goed begeleiden tijdens dit proces.

Gebruik maken van belastingvoordeel

Tijdens de opbouwfase van u vermogen via een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening hoeft er in box 3 geen vermogensrendementsheffing betaald te worden. De bedragen die ingelegd worden kunnen in box 1 in mindering gebracht worden op het inkomen. De uitkering daarentegen is belast met inkomstenbelasting. Op de site van de belastingdienst kan de persoonlijke berekening gemaakt worden. U komt namelijk pas in aanmerking voor belastingaftrek als er sprake is van een pensioentekort.

Zelf sparen voor later via spaarrekening of deposito

Zelf een aanvullend pensioen opbouwen kan ook via een gewone spaarrekening of een deposito. U bepaalt dus zelf hoeveel u wanneer spaart. Het nadeel hiervan is wel dat u geen belastingvoordeel heeft en komt u boven de grens van de maximale inkomensvrijstelling in box 3, dan zal er belasting betaald moeten worden.

Belangrijk om te weten

Wilt u zelf voor een aanvulling op uw AOW sparen? Vraag u dan af of u de ingelegde bedragen echt kunt missen. Bent u er zeker van dat u het geld tussentijds niet nodig heeft, dan is een lijfrente/bankspaarrekening een goede optie. Anders is het wellicht verstandiger om het geld op een spaarrekening of op een spaardeposito met een korte looptijd te zetten. Deze spaarvormen zijn belastingtechnisch gezien echter niet voordelig.

Raakt u arbeidsongeschikt? Bij langdurige arbeidsongeschiktheid, naar verwachting tenminste nog een jaar, kan uw opgebouwde lijfrentevermogen aangesproken worden zonder nadelige fiscale consequenties.

De adviseurs vermogen van Stopel Verzekeringen helpen u graag verder bij het maken van de keuze en het vinden van de juiste aanbieder. De kosten voor advies en beheer zullen vooraf besproken worden. Houdt er rekening mee dat ook banken en verzekeraars kosten in rekening zullen brengen voor het openen en beheren van een rekening.

Wilt u meer informatie? Bel (0546 745 208) of mail (inkomen@stopel.nl) ons dan gerust.