Joris is aannemer en wordt gevraagd om een sloot in zijn woonplaats afvalvrij te maken. Met goede bedoelingen neemt Joris deze taak op zich en hij besluit hiervoor een baggerschuifboot in te huren. 

Joris heeft een verzekeringscontract betreft landmateriaal afgesloten die dekking biedt voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met “een willekeurig ingehuurd object”. Hij concludeert zelf dat de baggerschuifboot zo’n object is en aansprakelijkheid voor daarmee veroorzaakte schade dus gedekt is.

Terwijl Joris bezig is met de werkzaamheden ontstaat er schade aan de zogenoemde zinker. Deze maakt deel uit van het waterleidingnet. Meteen belt Joris ons op om de schade in te dienen.

Helaas zal de verzekeraar de schade van Joris niet in behandeling nemen

Joris heeft namelijk een landmateriaalpolis afgesloten. Een baggerschuifboot is volgens de verzekeraar geen landmateriaal. Joris is het niet eens met de afwijzing en beargumenteert dat de polis met betrekking tot de KLIC-melding bepaalt: “Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet openbare (water)wegen (…)”. Dat betekent volgens Joris een ruimere dekking. Onlangs heeft het hof hier een uitspraak over gedaan.

Hoe wordt ‘landmateriaal’ gedefinieerd.

Voor het hof is het bij zo’n zaak van belang of er vooraf een onderhandeling over de polisvoorwaarden heeft plaatsgevonden tussen verzekeraar en de verzekerde. In deze zaak is er vooraf niet onderhandeld. Vervolgens bekijkt het hof of ‘landmateriaal’ is gedefinieerd door de partijen in de polis. Ook hierover is niet onderhandeld, dus dient er gekeken te worden naar de werkelijke betekenis. ‘Materiaal op het land’ kwam naderhand uit onderzoek. Dus ook het ‘waterwegen-argument’ van Joris werd ontkracht.

Voorkom zo’n dergelijke situatie

Ons advies is wanneer u werkzaamheden buiten uw vakgebied uitvoert om contact op te nemen met onze adviseurs om uw verzekeringsovereenkomst goed door te nemen en te kijken naar uw polisvoorwaarden. Heeft u vragen over de dekking van uw verzekering? Of zijn er onduidelijkheden? Neem dan ook altijd contact met ons op. Wij helpen u graag verder.