Als uw werknemer zich ziek meldt, wilt u het liefst een snel herstel van functioneren en een duurzame terugkeer naar werk. Een goed verzuimbeleid helpt hierbij.

Wat staat er in het verzuimbeleid?

Het verzuimbeleid maakt duidelijk hoe u omgaat met ziekteverzuim van uw personeel en wat de regels zijn. Hierbij richt u zich met name op:

  • Het voorkomen en beperken van ziekteverzuim
  • Een goede begeleiding en re-integratie van zieke werknemers
  • Het volgen van de wettelijke richtlijnen rondom verzuim
  • De veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen

1. Zorg voor een goed verzuimprotocol

Hierin beschrijft u wat er precies moet gebeuren zodra een werknemer ziek wordt. Zo weet iedere werknemer precies wat hij of zij bij ziekte moet doen.

2. Zorg dat u uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie goed in kaart brengt

RI&E is al een tijdje verplicht, namelijk sinds 1994. Hierbij brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk in kaart. Wanneer u de RI&E goed heeft uitgewerkt kan dit uw ziekteverzuim laten dalen. Voor de Arbodienstverlener zal een goede RI&E een belangrijk uitgangspunt zijn.

3. Samenwerking met de arbodienst

Het is belangrijk dat u samenwerkt met een gecertificeerde arbodienst, zij kunnen snel specialisten regelen, voor een goede voortgang volgens de Wet verbetering poortwachter. Stopel Verzekeringen werkt samen met goede arbodiensten zoals Assist Verzuim. Deze gecertificeerde arbodiensten zijn gespecialiseerd in het voorkomen en begeleiden van verzuim. Zij sluiten naadloos aan bij onze manier van dienstverlening en zijn een onmisbare aanvulling op uw ziekteverzuimverzekering.

4. Een goede verzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 250 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon. In je cao kan zelfs een hoger percentage staan. Een verzuimverzekering kan u veel kosten besparen. Ga in gesprek met uw adviseur van Stopel om uw verzuimrisico af te dekken of om na te gaan of uw huidige polis nog steeds past bij uw bedrijf.

5. Zorg voor toegang tot de bedrijfsarts

Eén van de bedoelde specialisten die de arbodienst kan inzetten is de bedrijfsarts. In de nieuwe Arbowet staat zelfs omschreven dat u de werknemer nu ook toegang moet geven tot de bedrijfsarts. Zodra een werknemer het niet eens is met de beslissing van de bedrijfsarts hebben ze het recht om een second opinion aan de vragen. Een werknemer hoeft de werkgever niet te vertellen wat er aan de hand is, maar moet wel de adviezen opvolgen van de bedrijfsarts

6. Preventief handelen: laat de medewerkers meedenken

Gezondheid en vitaliteit is voor vrijwel alle medewerkers een belangrijk item. Uit onderzoeken blijkt dat ze gezondheid en fitheid de twee meest waardevolle elementen vinden van hun persoonlijk welzijn. Door bijvoorbeeld een Preventief Medisch Onderzoek inzetten, komt u en uw werknemers erachter wat zij kunnen veranderen aan hun lifestyle om fitter te blijven. En heeft u bijvoorbeeld al een preventiemedewerker aangesteld?

7. Maak vitaliteit bespreekbaar

Om ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen, kunt u overwegen de fitheid van uw werknemers belonen. Bijvoorbeeld werknemers die nauwelijks of niet verzuimen een cadeau geven. Daarnaast kunt u wandelingen in de pauzes stimuleren en een fruitschaal op het kantoor neerzetten.

8. Gaat uw medewerker met plezier naar z’n werk?

Stimuleer sociale connecties binnen uw bedrijf. Als uw collega’s goed met elkaar kunnen vinden zorgt dit voor meer plezier onder de werknemers, ook ontstaat er een kleine sociale druk bij ziekmelding, waardoor werknemers zich minder snel ziek melden.